30/06/2016

Ledenvergadering 30 juni 2016

Locatie:
GITP, Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management
Ptolemaeuslaan 40, 3528 BP Utrecht

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Begroting 2016
 3. Website
 4. Wet DBA
 5. Statuten
 6. Werkgroepen:
  1. Kwaliteit
  2. Wetgeving
 7. Bureaupresentatie Perselectief, Pieter van Stijn
 8. Rondje marktontwikkelingen
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting met een borrel om 17.00 uur