07/04/2016

Ledenvergadering 7 april 2016

Locatie: Van de Groep & Olsthoorn

Agenda:

 1. Nieuwe website
 2. Actualisering Statuten
 3. Werkgroepen:
 4. Kwaliteit
 5. Wetgeving
 6. Strategiebijeenkomst oktober 2016
 7. Nieuwe Leden
 8. aanvraag lidmaatschap House of Performance en Perselectief
 9. Bureaupresentaties:
  – Wielinq, John van
 10. Opening en mededelingen
 11. der Meulen
  – De Galan groep, Michel de Kok
 12. Rondje marktontwikkelingen
 13. Rondvraag
 14. Afsluiting met een borrel om 17.00 uur