18/02/2016

Ledenvergadering 18 februari 2016

Locatie:
BMC
Korte Houtstraat 20 A+B
2511 CD Den Haag

Agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Nieuwe bestuursleden
  3. Financiën & samenwerking On Call
  4. Werkgroepen:
  5. Kwaliteit
  6. Wetgeving
  7. Binnengekomen stukken: Tuchtreglement
  8. Rondje marktontwikkelingen
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting met een borrel om 17.00 uur