RIM en vijf andere brancheverenigingen geven arbeidsmarktadvies aan Tweede Kamer: geen webmodule, wel een Belgisch voorbeeld

RIM modelovereenkomst verlengd

Minister en Kamerleden gaan in gesprek met RIM en vijf andere brancheverenigingen over arbeidsmarktbeleid

‘Weinig nieuws, wel duidelijke keuzes’. Reactie op hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

Aanpak schijnzelfstandigheid: ‘Neem een voorbeeld aan België’ adviseren RIM en vijf brancheverenigingen in brief aan minister

RIM-leden constateren nog weinig vernieuwing in tariefstellingsmodel