Lidmaatschap

Welke bureaus kunnen lid worden van de RIM?

De RIM is een vereniging die is opgezet ‘voor en door ondernemers’,  ondernemingen welke met een winstoogmerk (o.a.) op interim basis tijdelijke ondersteuning bieden voor hun klanten op senior en executive niveau.

Tijdens onze bijeenkomsten vormt een actieve uitwisseling van kennis & ervaring tussen de leden de rode draad. Een hoog werk- & denkniveau binnen de RIM draagt immers bij aan de positionering richting (potentiële) klanten, bureaus die een lidmaatschap overwegen alsmede instanties & organisaties die op enigerlei wijze invloed uitoefenen op het vakgebied interim management waarin onze leden actief zijn.

Bureaus die passen in bovengenoemd profiel, reeds 1-3 jaar aantoonbaar succesvol zijn in hun marktsegment en interesse hebben in een lidmaatschap van de RIM, kunnen dit kenbaar maken aan ons secretariaat.

Een kennismaking met een vertegenwoordiging van het RIM bestuur is dan de volgende stap, waarna binnen het bestuur wordt besproken of/wanneer de betreffende kandidaat zich voor kan stellen aan de leden tijdens één van de reguliere RIM ontmoetingen. Op grond van de presentatie aan de RIM leden en daarop volgende vragen & antwoorden wordt een besluit genomen omtrent het gevraagde lidmaatschap.