23-12-2021

Bezoldigingsmaximum WNT voor 2022 bekend, relevant voor interim-managers

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nieuwe  maximum bedragen Wet normering topinkomens (WNT) voor 2022 vastgesteld. De WNT, populair gezegd de Balkenende norm, geldt ook voor ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’, zoals bijvoorbeeld interim-managers.

Elk jaar worden bij ministeriële regeling de bedragen van de WNT aangepast aan de ontwikkelingen van de contractuele loonkosten voor de overheid. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2022 is vastgesteld op € 216.000.

Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. Voor 2022 geldt:

  • dat voor de eerste zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 28.600,- per gewerkte kalendermaand (2021: € 27.700);

  • dat voor de tweede zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 21.700,- per gewerkte kalendermaand (2021: € 21.000); en

  • voor de eerste twaalf gewerkte kalendermaanden een maximum uurtarief van € 206,- (2021: € 199).

In 2022 bedraagt de bezoldigingsnorm voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de eerste twaalf gewerkte kalendermaanden dus in totaal maximaal € 301.800,-. Na twaalf maanden geldt hetzelfde maximum dat geldt voor functionarissen in loondienst.

Overigens is de WNT in 2020 geëvalueerd. De RIM werd geconsulteerd en pleitte voor aanpassing van twee pijnpunten. Of dat ook gaat gebeuren, blijft de vraag. Het uitgebreide evaluatierapport van de wet is in december 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit de evaluatie komt (opnieuw) de complexiteit van de WNT naar voren. Het kabinet ziet mogelijkheden voor verduidelijking en verbetering. Het onderwerp is echter controversieel verklaard en behandeling daarvan is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

Meer uitleg over de WNT voor interim-managers en een rekenvoorbeeld treft u aan op de kennispagina van de RIM via onderstaande button.