09-12-2021

Interim-managementbureaus blijven groeien. Ondanks en dankzij coronacrisis

Marktonderzoek: tarieven gestegen, marges blijven gelijk. Crisisopdrachten in alle sectoren

Interim-managementbureaus werken in een uiterst competitieve markt. Toch vertonen uurtarieven van de branche groei tijdens de coronacrisis. Het merendeel van de bureaus verwacht een omzetstijging, blijkt uit onderzoek van de Raad voor Interim Management en ZiPconomy. De bureaus hebben de storm die corona bracht goed doorstaan en hun opdrachtgevers daarin effectief terzijde gestaan.

Onder de interim-managementbureaus heerst overwegend positivisme. Ruim driekwart is geen andere product-/marktcombinatie gaan voeren als gevolg van de coronacrisis. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat Covid-19 geen invloed heeft gehad op eindtarief of lengte van de opdracht. Op de bureaumarge was dat zelfs voor 71 procent van de bureaus niet het geval.

Het gemiddelde uurtarief (inclusief bureaumarge) van een bemiddelde interim-manager is in twee jaar met 7 euro gestegen naar 128 euro per uur. De gemiddelde marge blijft liggen op 20 procent, iets lager dan in 2019 waarin deze nog 20,4 procent bedroeg.

Meer dan de helft van de respondenten denkt niet dat de Covid-19 crisis een permanente invloed heeft op het vak interim-management en/of de dienstverlening van bureaus. Daar zijn wel vaak kanttekeningen bij geplaatst, zoals de verandering die al ingezet was dat vast en interim dichter bij  elkaar zijn gekomen. Ook is de flexibilisering van de arbeidsmarkt een factor die wellicht door Covid-19 versterkt is, maar altijd al van invloed is geweest op interim-management.

De afgelopen jaren wordt volop gedebatteerd over de rol van de zelfstandig ondernemer op de arbeidsmarkt. Over het doel was iedereen het eens: er is geen plek op de moderne arbeidsmarkt voor schijnconstructies. Situaties zoals die van de zzp-pakketbezorgers bij PostNL mogen niet voorkomen. Dat werkgevers mensen dwingen als zzp’er te werken om kosten te besparen, moet stoppen.

Omzetverwachting overwegend positief

De omzet- en margecijfers van de bureaus laten dit jaar wel een grote spreiding zien. Ook ten opzichte van onderzoek van twee jaar geleden. Zo beweegt het tarief tussen 93 en 175 euro en de bureaumarge tussen 10 en 33 procent. Een kleine groep bureaus verwacht voor het eerst ook een daling van de omzet in de komende drie jaar. Het merendeel van de bureaus echter verwacht een stijging van omzet voor de toekomst.

Meerwaarde

In reflectie op de resultaten meent de RIM dat  interim-managementbureaus juist meerwaarde hebben geleverd tijdens het hoogtepunt van de crisis. Hun ervaring is dat zij als interim-management bemiddelaar in staat waren direct capaciteit te leveren voor sturing en ondersteuning op cruciale momenten in de bedrijfsvoering van organisaties. Daarmee hielpen de bureaus hun opdrachtgevers de coronastorm goed te doorstaan en deden dat zelf ook. Het crisisachtige karakter van opdrachten bij aanvang van de coronacrisis is grotendeels verdwenen en de aard van opdrachten is weer terug bij business as usual.

“De impact van Covid-19 zien wij vooral in toegenomen vraag naar interim-managers voor bedrijfsvoeringvraagstukken,” zegt Gertjan van de Groep, RIM-lid Van de Groep & Olsthoorn. “Zij worden bovenin de organisatie gepositioneerd om deze door te lichten op de bestendigheid voor de toekomst. De adviestaak van de interim-manager binnen de opdracht versterkt dus. De uitvoering van de opdracht gebeurt veelal hybride, een werkvorm die volgens ons blijvend is, hetgeen dit onderzoek ook uitwijst. Tevens signaleren wij meer behoefte van de interim-manager aan een sparring partner over de veranderende vorm van leiderschap.”

Schaarste als kans voor groei

De interim-managementbureaus zien volop kansen en definiëren hun markt als ‘groeimarkt’. Zij verwachten dat de arbeidsmarkt nog verder zal flexibiliseren en dat de behoefte aan specialisten toeneemt. Het vinden van die vakspecialist is als gevolg van schaarste wel een aandachtspunt. “Het zorgt weliswaar voor meer druk om de juiste kandidaat te leveren,” meent Sietse Bergstra, RIM-lid InterExcellent, “tegelijkertijd zien wij schaarste ook als kans om de toegevoegde waarde van een bureau boven brede marktselectie te laten zien. Een warm netwerk is lonend voor de zoektocht naar de juiste match, de inner circle van bureaus is dan ook fors gegroeid.”

Dienstverleningsmodel

Het dienstverleningsmodel van de meeste bureaus is een mix van modellen. Om een scherp beeld te krijgen, is in het onderzoek gevraagd één type uit te kiezen als dominant model. Vak-specialisme heeft daarbij een duidelijke voorkeur. Waar in het verleden veel bureaus zich richtten op puur interim-management laat het onderzoek zien dat momenteel veel bureaus zich ook richten op andere vormen van dienstverlening, met name executive search. Deze combinatie ziet de RIM ook onder haar leden. Het betekent voor veel bureaus dat zij interim-managers al zijn gaan selecteren conform dezelfde methodieken.

Nieuwe dienstverleningsmodellen zijn beperkt, innovaties vinden blijkbaar eerder plaats binnen bestaande proposities. De fee-structuur is hoofdzakelijk nog traditioneel, al werken bureaus vaker met een eenmalige vergoedingsfee en is de succesfee in opmars.

Het rapport ‘De interim-managementmarkt anno 2021’ van de RIM en ZiPconomy is een vervolg op het Onderzoek Interim-managementbureaus in het oog van de storm’ van twee jaar geleden. De bedoeling is om dit marktonderzoek onder bureaus die bemiddelen in interim-management periodiek te herhalen, zodat daarmee een marktmonitor ontwikkeld wordt.

Aandacht in de media: Financieel Dagblad artikel marktonderzoek RIM-ZiPconomy

Download hier het rapport [PDF]