Finance Factor

FinanceFactor is meer dan een executive search bureau. Zij zetten de finance professional centraal en werken vanuit diens drijfveren en passie en behartigen als een impresario alle belangen. Zij zijn sinds 2022 lid van de RIM.

“Wij werken net even anders dan de gemiddelde executive search bureaus,” zegt Albert Allmers, initiatiefnemer en directeur van FinanceFactor. “Waar veel recruiters uitsluitend searchen, een telefonische intake doen en daarna het kandidaat profiel overdragen aan de opdrachtgever, blijft FinanceFactor voortdurend in gesprek met zijn kandidaten. Net als een artiest een impresario heeft om zijn belangen te behartigen, doen wij dat voor de finance professional. In onze aanpak gaan we niet uit van ervaring, maar van potentieel.”

In alles wat we doen, is kwaliteit bepalend. We doen het goed of we doen het niet. De kwaliteit die we nastreven in onze dienstverlening, geldt ook intern. We zijn ISO gecertificeerd en kwaliteit is voor ons een KPI waar we intern op sturen. Door een klachtenregeling, tevredenheidsonderzoeken en continue procesverbeteringen, bijvoorbeeld hoe je een intrinsiek duurzaam intakegesprek voert en hierbij het volledige ‘waardenprofiel’ van een professional in kaart brengt. Dat doen we omdat we een duurzame verbinding willen aangaan met zowel de finance professional als de opdrachtgever. Wij zijn geen bureau van eenmalige transacties.

Met kwaliteit scheidt je het kaf van het koren en dat is nodig in de competitieve markt van interim-managementbemiddeling. Daarom zijn we ook lid van een netwerkorganisatie als de RIM. Daarin wordt je getoetst op kwaliteit, zoals het werken met de gedragscode. Het lidmaatschap levert veel op, in een klap is de kennis en kunde van 15 andere bureaus beschikbaar. De RIM geeft de maatschappelijke druk op interim-management een andere lading en verbetert het imago van het vakgebied. Mede door de lobby in Den Haag is ook het politieke speelveld zich meer bewust van de toegevoegde waarde van interim-management en de bureaus die daarin bemiddelen.”

E: [email protected]
W: www.financefactor.nl