K + V

Vendelier 61
3905 PD Veenendaal
T: 0318-555388
M: [email protected]
W: www.kv.nl

K+V is al ruim 30 jaar gespecialiseerd in het invullen van sleutelfuncties (interim en vast) in maatschappelijke organisaties: publiek domein, zorg en onderwijs. Wij kennen de markt en kunnen ons, mede door onze persoonlijke achtergrond, goed inleven in deze organisaties, de vraagstukken die daar spelen, de bijzondere dynamiek van ‘de politieke arena’ en de specifieke competenties, vaardigheden en persoonlijkheid die dat vraagt. Het gaat bij ons niet uitsluitend om relevante kennis en ervaring. Voor onderscheidend functioneren blijken in de praktijk met name het persoonlijk profiel, drijfveren en gedragskenmerken van bepalend belang te zijn. Wij besteden daar bij de werving en selectie van (interim) kandidaten dan ook extra aandacht aan. Om te kunnen bepalen of een kandidaat ook daadwerkelijk over de gevraagde competenties beschikt, maken wij gebruik van een persoonlijk assessment ter ondersteuning van de match tussen kandidaat en competentieprofiel.

Waarom doen wij wat we doen

Wij geloven dat de kracht van een organisatie in de mensen zit. En dan met name in het leiderschap van mensen. Dat leiderschap in de zin van leiding geven aan jezelf en anderen. Wij gaan uit van de kracht van teams en geloven dat die kracht schuilt in het vinden van de “juiste” combinaties van mensen. “Juist” is altijd situationeel, dat vraagt analyse van het team, analyse van de vraag en analyse van de mens én scherpe kennis van de arbeidsmarkt. Dat vraagt om hulp en die hulp willen wij zijn.

Wie doen dat

K+V heeft sterke, onafhankelijke professionals (partners) in haar organisatie. Ondernemende mensen, die de regisseursrol van nature invullen. Met gevoel en passie voor de mens als lid van een organisatie. Onze mensen zijn zelf opgeleid in de top van organisaties en gewend aan de bestuurlijke en/of politieke druk en zich bewust van de druk van verantwoordelijkheid van leidinggevenden. Zij kennen als geen ander het werkveld van de ‘meervoudige partijdigheid’.
In dit werkveld realiseren onze professionals de best mogelijke resultaten met betrokkenheid en scherpe realiteitszin. En vooral door gewoon (goed werk) te doen in werving en selectie en interim management.
Onze professionals zijn gewoon mensen. Menselijke professionals. Of professionele mensen. Elk met een eigen verhaal. Zij zijn in staat om leven en werk met elkaar in verbinding te brengen. Het zijn gewoon ook net echte mensen, zei iemand ooit eens.

Kijk voor meer informatie op www.kv.nl