Rijnconsult | Rieken&Oomen

Courtyard Building
Ortheliuslaan 100
3528 BD Utrecht
T: 030-2984250

Hoge Barakken 2
6221 CM Maastricht
T: 043-3219607
E: [email protected]
W: www.rijnconsult.nl  W: www.riekenoomen.nl

Wij werken vanuit de filosofie dat interimmanagement duidelijk meer is dan het tijdelijk vervullen van een managementfunctie binnen een organisatie. Met interimmanagement worden veranderingen en oplossingen voor problemen binnen organisaties daadwerkelijk gerealiseerd. De voorgenomen veranderingen dienen een duurzame oplossing te zijn die de hele organisatie ten goede komt.

Wij werken vanuit een netwerk van zelfstandige, hoog gekwalificeerde interimmanagers met elk hun eigen specialisme(n). De kandidaten in het netwerk van Rijnconsult ondergaan een zorgvuldige screening waarbij zowel persoonlijke als professionele eigenschappen in kaart worden gebracht. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de verdere professionele ontwikkeling van de managers, door middel van het selecteren van een passende schaduwmanager die werkelijk iets kan toevoegen aan de opdracht. Ook organiseren wij een aantal themabijeenkomsten per jaar waar interimmanagers onderling ervaringen kunnen uitwisselen.