21-11-2016

Wiebes zet Wet DBA in de ijskast

Update 18-11-2016

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Kamer laten dat hij de implementatietijd van de Wet DBA verlengt tot 1 januari 2018. Daarmee is ook de handhaving tot die datum opgeschort. Hij erkent dat de huidige aanpak, waarin in modelovereenkomsten afspraken gemaakt moeten worden over termen als ‘vrije vervanging’ of ‘geen gezag’, feitelijk mislukt is.

Eerst herijking term gezag. Geen controles.

Wiebes benoemt expliciet dat in het bovenste segment van de markt de term ‘geen gezag’ niet meer van deze tijd is. Hij wil dat ook de komende tijd gaan gebruiken om te bezien op welke wijze wel helder is vast te leggen dat een zp’ers een zelfstandige is. Totdat die kaders duidelijk zijn, is er geen handhaving. “Dat geeft aan deze professionals de zekerheid dat zij in deze periode niet aanlopen tegen boetes of naheffingen”, zo schrijft hij in zijn brief.

Echte ‘boeven’ worden uiteraard wel aangepakt, benadrukt Wiebes. Hij wil ‘kwaadwillenden’ aanpakken. Een term die hij even kort als toch ook vaag omschrijft met: “Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).”

Wiebes wil haast maken met de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” en wil daar nog voor de formatie een antwoord op hebben geformuleerd. Wanneer hij aan wil sluiten bij het arbeidsrecht en de dikke jurisprudentie, dan lijkt me dat ambitieus.

Overigens komt Wiebes tot deze knieval, wat zo kunnen we het toch wel noemen, ook op basis van het rapport van de Commissie Boot. Ook deze adviseert in hun rapport kaders op te nemen waarmee duidelijk is wat in ieder geval wel kan.

Uitstel van de handhaving dus. Geen terugkeer naar de VAR. Geen nieuwe kaders als een tariefgrens, zoals in de ochtend van deze bekendmaking nog voorgesteld werd door VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs, partijgenoot van Wiebes. Mogelijk dat Wiebes in het kabinet bakzeil heeft gehaald omtrent een mogelijk plan om een tariefgrens in te stellen. De Wet DBA gaan nu in de ijskast, maar de systeem van de modelovereenkomsten zijn de wereld niet uit. De vraag is of dit nu de onzekerheid geheel wegneemt.

In plaats van te gaan controleren krijgt de Belastingdienst nu `een coachende rol´. Zo moet duidelijk worden wat wel en wat niet kan.

Wiebes wilt – het zal geen toeval zijn – de volgende voortgangsrapportage over de verkiezingen heen. Al met al wordt deze puzzel vooral iets voor het volgend kabinet.

Zie voor de hier de kamerbrief en het rapport Commissie Boot, met flinke kritiek op inhoud van de huidige modelovereenkomsten hier (zie onder aan dit artikel meer over de Cie Boot) 

 

Bron: ZipConomy