24-12-2019

Bezoldigingsmaximum WNT voor 2020 bekend

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nieuwe maximum bedragen Wet normering topinkomens (WNT) voor 2020 vastgesteld. De WNT, populair gezegd de Balkenende norm, geldt ook voor ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’, zoals bijvoorbeeld interim-managers.

Elk jaar worden bij ministeriële regeling de bedragen van de WNT aangepast aan de ontwikkelingen van de loonkosten voor de overheid. De indexering voor 2020 bedraagt 3,2 procent. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 201.000.

Ook de norm voor ’topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’ is aangepast. Vanaf 2020 geldt een maximum uurtarief van € 193. Voor de eerste twaalf maanden geldt een maximum van € 26.800 euro per maand, voor maand 6 t/m 12 een maximum van € 20.300. Na twaalf maanden geldt hetzelfde maximum dat geldt voor functionarissen in loondienst. Eerder werd al duidelijk (zie hier) dat voor wie met een ‘fixed fee’ werkt, het vanaf 2020 verplicht wordt een urenspecificatie op te stellen.

Meer uitleg over de WNT voor interim-managers en een rekenvoorbeeld treft u aan op deze kennispagina van de RIM.