23-12-2020

Bezoldigingsmaximum WNT voor 2021 bekend, relevant voor interim-managers

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nieuwe  maximum bedragen Wet normering topinkomens (WNT) voor 2021 vastgesteld. De WNT, populair gezegd de Balkenende norm, geldt ook voor ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’, zoals bijvoorbeeld interim-managers.

Elk jaar worden bij ministeriële regeling de bedragen van de WNT aangepast aan de ontwikkelingen van de contractuele loonkosten voor de overheid. De (maandloon)indexering voor 2021 bedraagt 3,8 procent. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 209.000.

Ook de norm voor ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’ is aangepast. De (uurloon)indexering voor 2021 bedraagt 3,1 procent. Vanaf 2021 geldt een maximum uurtarief van € 199. Voor de eerste twaalf maanden geldt een maximum van € 27.700 per maand, voor maand 6 t/m 12 een maximum van € 21.000. Na twaalf maanden geldt hetzelfde maximum dat geldt voor functionarissen in loondienst. Eerder werd al duidelijk (zie hier) dat voor wie met een ‘fixed fee’ werkt, het vanaf 2020 verplicht wordt een urenspecificatie op te stellen.

Overigens is de WNT dit jaar geëvalueerd, waarvoor de RIM haar visie en input heeft gegeven. Het rapport van deze tweede integrale evaluatie is vorige week verschenen. Uit de evaluatie komt (opnieuw) de complexiteit van de WNT naar voren. Het kabinet ziet mogelijkheden voor verduidelijking en verbetering. De RIM neemt de resultaten tot zich en zal hierop begin januari uitgebreider terugkomen.

Meer uitleg over de WNT voor interim-managers en een rekenvoorbeeld treft u aan op deze kennispagina van de RIM.