22-09-2021

De RIM is kritisch op de webmodule en zet in op de modelovereenkomst voor interim-management

Naar aanleiding van de evaluatiebrief van demissionair minister Koolmees over de webmodule, geeft ook de RIM, net als andere brancheorganisaties, een kritisch geluid af. Zij zet in op doorwerken met de bestaande modelovereenkomst interim-management.

Demissionair minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd (zie Kamerbrief) over de uitkomsten van de zes maanden durende pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA, kortweg webmodule). De webmodule is een online tool waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of ze voor een opdracht een zelfstandige kunnen inhuren.

De Raad voor Interim Management (RIM) was al kritisch over de webmodule, omdat deze versie nog niet geschikt is voor de arbeidsrelatie met een ‘tussenkomst’ situatie van een bemiddelingsbureau. In de huidige webmodule wordt de intermediair als opdrachtgever gezien. De webmodule is ook niet geschikt voor de situatie waarin een zelfstandige een BV heeft, wat bij professionele interim-managers veel het geval is. Nu de evaluatie van de pilot van de webmodule, waar in ruim 28 procent geen oordeel mogelijk is en deze dus geen duidelijkheid, zekerheid of vernieuwing biedt, schaart de RIM zich achter andere brancheorganisaties die uitspreken geen vertrouwen te hebben in een tool die opdrachtgevers en zzp’ers niet in alle gevallen zekerheid geeft (lees hier de reacties van polder en politiek op de evaluatiebrief).

Modernisering ontbreekt

 “Wat ons betreft ontbreekt modernisering,” zegt Désirée Simons, voorzitter van de RIM. “De webmodule speelt niet in op de wensen van de bewuste zelfstandige ondernemers, die interim-managers zijn. Eerder pleitte de RIM al voor het stoppen met het gelijk willen behandelen van zzp’ers en adviseerde we de politiek om de bovenkant van de markt met rust te laten. Wat de RIM betreft functioneert de flexmarkt goed voor het hogere segment.”

In de bovenkant van de markt zitten vooral hoogopgeleide mensen die bewust gekozen hebben voor een bestaan als zelfstandige en geen behoefte hebben aan verplichte sociale zekerheid. Simons: “De RIM-bureaus zijn professionele bemiddelaars met een expertise op gebied van matching en begeleiding van de interim-manager. Zij zorgen ervoor dat het wettelijk kader wordt nageleefd, dat de juiste – door de belastingdienst goedgekeurde – modelovereenkomsten worden gebruikt en dat risico’s voor alle partijen zijn afgedekt.”

Modelovereenkomst vigeert

De mogelijke invoering van de webmodule laat Koolmees over aan een volgend kabinet. Tot die tijd wordt het handhavingsmoratorium verlengd en kan er met modelovereenkomsten gewerkt blijven worden. “Over dat laatste zijn wij tevreden,” zegt Simons. “Onze modelovereenkomst biedt ruimte voor specifieke opdrachten en specifieke expertise en biedt voldoende garanties dat een interim-manager buiten dienstbetrekking ingezet kan worden. Wij verwachten overigens dat onze modelovereenkomst snel verlengd wordt. Een voorstel hiertoe ligt momenteel bij de belastingdienst. Tot die tijd blijft de huidige modelovereenkomst van de RIM van kracht. De RIM blijft zich inzetten  – ook in samenspraak met andere brancheorganisaties – voor een toekomstbestendige wet- en regelgeving.”