10-11-2020

Derksen & Drolsbach nieuwe netwerkpartner bij de RIM

Derksen & Drolsbach, actief in het publieke domein, wordt lid van de Raad voor Interim Management. Kwaliteitsborging en collegiale intervisie zijn redenen voor oprichters Robert Derksen en Hugo Drolsbach om tot dit netwerk toe te treden.

Derksen & Drolsbach is een bemiddelingsbureau in het vakgebied interim-management van nog geen vijf jaar oud. Zij zijn actief bij rijksoverheid, lokaal bestuur, zorg en maatschappelijke organisaties. De hoofdmoot is interim-management voor verandertrajecten in bedrijfsvoering, daarnaast leveren zij advies en ontwikkelingstrajecten.

‘Wij prijzen ons gelukkig met mooie opdrachten en dito groei,’ zegt Derksen. ‘We zitten daardoor nu in de doorgroeifase tot een professioneel bureau van betekenis.’ Een verschil met andere bemiddelingsbureaus is dat de, veelal jonge, interim-managers in vaste dienst zijn bij D&D. Daarnaast wordt gewerkt met een flexpool van zzp’ers. ‘D&D’ers worden gedreven door het ontwikkelen van mensen,’ vertelt Drolsbach. ‘D&D zet dit centraal bij alles wat we doen, zeggen en laten zien. Want goed functionerende mensen, die de beste versie van zichzelf zijn, vormen de sleutel tot een succesvolle organisatie. Daar zetten wij ons voor in.’ Kwaliteit is een andere pijler waarop D&D drijft. Zij is ISO9001 en NEN4400 gecertificeerd. ‘Hiermee borgen wij de kwaliteit van het bemiddelingsproces,’ licht Drolsbach toe. Dat de RIM-bureaus met een gedragscode werken, is voor D&D een van de redenen om zich aan te sluiten bij dit netwerk. Zij ziet dit als een toetssteen voor het leveren van kwaliteit. D&D is geen onbekende voor de RIM. Een aantal RIM-bureaus heeft raamovereenkomsten met de overheid, met hen wordt al samengewerkt.

Derksen & Drolsbach, een waardevolle toevoeging aan het netwerk van de RIM!