04-06-2020

Drie nieuwe netwerkpartners bij de RIM

Beteor, Ebbinge en Vanberkel Professionals worden lid van de Raad voor Interim Management.

In de ledenvergadering van de RIM eind mei hebben zich drie nieuwe leden gepresenteerd. Zij treden toe tot de netwerkorganisatie.

Beteor mens en organisatieis opgericht door bedrijfspsychologen in 1991 als gevolg van een reorganisatie bij Philips. De naam staat voor Behaviour and Technology in Organisations. In de loop der jaren is het bureau gegroeid van HR-dienstverlening (onder andere assessment) naar een expert op het gebied van werving en selectie, interim en advies. Beteor is actief in sectoren industrie, zorg en onderwijs en telt een kleine 30 medewerkers. “Onze interim dienstverlening is gestart in 2012. We putten uit een bestand van zo’n 500 zelfstandig interim-managers, die allen persoonlijk geselecteerd zijn, “ vertellen Jaap Engbers, directeur, en Kees Blokland, adviseur van Beteor. “De kwaliteit van het plaatsingsproces van een interim-manager is voor ons erg belangrijk. We hechten aan een scherpe opdrachtverlening. Is de opdracht eenmaal gestart, dan volgen we de interim-manager via een logboek, intervisie en schaduwmanagement. Uniek is onze eigen en gewaardeerde opleiding voor interim-managers. Aansluiting bij de RIM betekent voor ons meewerken aan bescherming van het ‘vrije beroep’ van de interim-manager en daarmee de ontwikkeling en kwaliteit daarvan borgen.”

Ebbinge kent een lange bestaansgeschiedenis. Sinds de oprichting in 1982 heeft het bureau diverse overnames gedaan en is het ook een periode onderdeel geweest van KPMG. In 2007 ontstond de interim tak die na een afsplitsing op een laag pitje kwam te staan. Na een periode van afwezigheid kwam Hinnejan Elswijk in 2012 terug bij het bureau en is de interim-management dienstverlening doorgestart. “Ebbinge heeft kantoren in Amsterdam (65 medewerkers) en Brussel (10 medewerkers). De interim tak kent een hecht team van zes personen,” vertelt Elswijk. “Samen bemiddelen we uitsluitend zelfstandig gevestigde interim-managers op executive niveau. We bemiddelen interim directeuren, senior management, toezichthouders en commissarissen. Ebbinge is actief in familiebedrijven, private equity, de publieke sector en ook goede doelen organisaties en NGO’s. In samenwerking met Nyenrode Business University heeft Ebbinge een leiderschapsmodel ontwikkeld voor écht leiderschap,” aldus Elswijk. Bijdragen aan de kwaliteit van het vakgebied van interim-management is voor Ebbinge de reden om toe te treden tot het netwerk van de RIM.

Vanberkel Professionals is opgericht in 2007 met advies- en interim-management dienstverlening. “Wij hebben ruim honderd medewerkers in vaste dienst en daarnaast werken we op contractbasis met derden. We hebben een stevige groeiambitie om in de komende vijf jaar te groeien naar 250 medewerkers in vaste dienst, vertelt oprichter en directeur Bob van Berkel.” De missie van Vanberkel Professionals is ‘samenwerken aan ambitie’. Het bureau heeft een brede focus op de publieke sector. Sebastiaan de Ruiter, directeur, heeft net als Van Berkel een achtergrond als registeraccountant. “De dienstverlening van ons bureau richt zich echter niet alleen op de financiële wereld, “vertelt hij, “onze interim-managers zijn ook actief in bedrijfsvoering en P&O. Zo’n 50 procent zit bij rijksoverheid en de overige 50 procent in lokaal bestuur en Woningcorporaties.” Van Berkel licht toe dat deze brede sector kennis van waarde kan zijn voor het netwerk van de RIM. Strategische samenwerking is een reden voor Vanberkel Professionals om zich aan te sluiten bij de RIM.

Zonder twijfel zijn deze drie nieuwe leden een waardevolle toevoeging aan het netwerk van de RIM!