15-02-2023

FinanceFactor nieuwe netwerkpartner bij de RIM

FinanceFactor, impresario organisatie actief binnen de nichemarkt finance, wordt lid van de Raad voor Interim Management. Collegiale intervisie en bijdragen aan de ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied zijn redenen voor directeur en oprichter Albert Allmers om tot dit netwerk toe te treden.

FinanceFactor is een bemiddelingsbureau in interim-management en executive search van hoog opgeleide finance professionals. Tot hun opdrachtgevers behoren toonaangevende organisaties door heel Nederland. Bekend en onbekend, nationaal en internationaal werkzaam.

“Wij prijzen ons gelukkig met mooie opdrachten en enorme groei in de tien jaar dat we bestaan,” zegt Allmers. “Onze visie op recruitment is dat de beste match alleen tot stand komt door te werken vanuit de drijfveren en passie van de professional, niet door de wensen van de opdrachtgever centraal te stellen. De kracht van FinanceFactor ligt in het echt goed leren kennen van de professional. Door ze te blijven volgen en zo een duurzame en persoonlijke relatie te creëren.”

In de aanpak gaat FinanceFactor niet uit van ervaring, maar van potentieel. Daardoor worden finance professionals als geen ander begeleid naar de volgende stap in hun financiële loopbaan, al dan niet met behulp van coaching of permanente educatiemogelijkheden. Het credo van FinanceFactor is dan ook: vinden, volgen, verbinden en versterken. Door deze unieke, persoonlijke werkwijze is FinanceFactor uitgegroeid tot meer dan een executive search en interim-management organisatie, namelijk een gewaardeerd partner voor zowel finance professionals als werkgevers.

Kwaliteit is een andere pijler waarop FinanceFactor drijft. Zij zijn als een van de eerste bemiddelingsbureaus Privacy Verified voor Documentcertificering, wat betekent dat hun privacyverklaring en/of verwerkingsovereenkomst de privacy aantoonbaar waarborgt. Daarnaast is het doel voor 2023 certificering volgens ISO9001 te behalen. “Hiermee borgen wij de kwaliteit van het bemiddelingsproces,” licht Allmers toe. Dat de RIM-bureaus met een gedragscode werken, is voor FinanceFactor een van de redenen om zich aan te sluiten bij dit netwerk. Zij ziet dit als een toetssteen voor het leveren van kwaliteit.

FinanceFactor is een waardevolle toevoeging aan het netwerk van de RIM!