Gedragscodes

RIM bureaus leveren in alles een behoorlijke dienstverlening en houden (daarmee) het vertrouwen in de beroepsgroep en het vak van interim management hoog.

Onze gedragsregels brengen normen onder woorden die de RIM bureaus in acht behoren te nemen bij de uitvoering van het interim management vak. Deze gedragsregels maken inzichtelijk wat opdrachtgevers mogen verwachten van RIM bureaus en wat RIM bureaus mogen verwachten van elkaar. De gedragsregels zijn voor alle RIM bureaus te allen tijde bindend voor opdrachten die zijn verstrekt en/of worden uitgevoerd in Nederland.

RIM code

RIM bureaus houden zich in de praktijkuitoefening aan de wet, de statuten, reglementen en overige regels van de RIM. De kern daarvan is Deskundigheid, Betrouwbaarheid, Zorgvuldigheid en Professionele onafhankelijkheid. In de RIM code worden de gedragscodes voor RIM bureaus uitgebreid beschreven.

IM code / Wat mogen interim managers verwachten van de RIM?

Het inschakelen van derden ontslaat het RIM bureau onder geen beding van zijn verantwoordelijkheden.

Daarom schakelen RIM bureaus voor de uitvoering van hun opdrachten uitsluitend interim managers in die zich bij de uitoefening van hun beroep houden aan de wet, de RIM gedragscode en de Gedragscode voor professionele Interim Managers (IM code).

Tuchtrecht

Bij niet-naleving van een of meer van de vorenstaande gedragsregels kan een RIM bureau overeenkomstig het geldende Reglement van Tuchtrechtspraak ter verantwoording worden geroepen door een ieder die een redelijk belang heeft (ter beoordeling van de Tuchtcommissie dan wel de Raad van Beroep).

Indien één of meer interim managers van een RIM bureau deze gedragsregels overtreden, wordt in tuchtrechtelijke zin deze overtreding aangemerkt als een overtreding van het RIM bureau.

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de RIM.