07-05-2024

Hoe waarborgt een bureau kwaliteit van interim-management?

In een competitieve markt en een veranderende wereld van werk ligt het voor de hand dat interim-managementbureaus nadenken over de kwaliteit van hun dienstverlening. Alleen een beoordeling van het CV en een selectiegesprek is niet meer voldoende. Er moet meer gebeuren om de juiste match te maken tussen kandidaat en opdrachtgever. De Raad voor Interim Management hanteert meerdere instrumenten voor toetsing van kwaliteit en pleit voor een eigen kwaliteitslabel.

Bureaus die aangesloten zijn bij de netwerkorganisatie Raad voor Interim Management (RIM) zijn geen cv-schuivers en staan voor kwaliteit. De huidige schaarste op de arbeidsmarkt is wat hen betreft een kans om die kwaliteit zichtbaar te maken.

Warm netwerk

Bureaus die alleen gebruik maken van hun warme netwerk voor bemiddeling ervaren dat dit niet meer voldoende is, blijkt uit het  tweejaarlijks onderzoek van de RIM dat eind vorig jaar gepubliceerd is. Inge Haan, bestuurslid bij de RIM, licht toe: “Mensen zijn niet beschikbaar. Daarom is het noodzakelijk om het warme netwerk, de inner circle, te vergroten. Het constant werken aan uitbreiding van het netwerk is een must geworden. De schaarste geeft meer druk om een kandidaat te leveren en is in die vorm een bedreiging. Omdat RIM-bureaus een zorgvuldig bemiddelingsproces hanteren dat kwaliteit garandeert, is de schaarste wat ons betreft eerder een kans om die kwaliteit ook zichtbaar toe te passen. Als RIM-bureau zijn we heel nabij de kandidaat, zowel in opdrachtbegeleiding als in ondersteuning van diens loopbaan. ‘Knuffel’ je kandidaat is bij ons een gebezigde term geworden. Meer bieden dan alleen bemiddeling zorgt voor duurzame verbinding. Bureaus waren altijd primair gericht op de opdrachtgever om deze te voorzien in hun behoefte. Met deze verschuiving naar wat de kandidaat wil en kan, zien interim-managementbureaus hun aanpak veranderen. Het belang van een goede intake is groot omdat daarmee de vraag achter de vraag achterhaald wordt. De combinatie van het kennen van zowel de behoefte van de klant als die van de kandidaat, betekent dat we een match kunnen maken die aantrekkelijk voor beiden is.”

De meerwaarde voor het bureau zit er dus in om niet alleen een tijdelijke plaatsing te doen, maar bij te dragen aan zowel de ontwikkeling van de organisatie van de klant als die van de kandidaat. Er zit toekomst in de bureaus die een soort impresario voor de interim-manager worden, meent Haan.

Kwaliteitsinstrumenten

“We hanteren een gedragscode en werken met een modelovereenkomst voor het contract,” vertelt voorzitter Désirée Simons. “Daarmee binden we vanzelf kwalitatief hoogwaardige interim-managers aan ons en leren we hen goed kennen, wat essentieel is voor bemiddeling. Het bureau levert toegevoegde waarde door niet alleen het vinden, maar juist ook het kennen van gekwalificeerde kandidaten.”

De werkgroep Governance van de RIM werkt constant aan verbeteringen van kwaliteitsinstrumenten. Zo bevindt de gedragscode zich in de laatste fase van een upgrade. En de modelovereenkomst is in 2023 herzien, getoetst en goedgekeurd door de Belastingdienst. De modelovereenkomst van de RIM is bedoeld voor situaties van tussenkomst en is beschikbaar voor alle RIM-leden. Deze overeenkomst geeft zekerheid aan opdrachtgevers en interim-managers. De modelovereenkomsten zijn feitelijk nog steeds een tijdelijk instrument, het (nieuwe) kabinet wil aan de slag met nieuwe regelgeving voor zzp’ers.

Door ruim driekwart van de respondenten van het tweejaarlijks onderzoek wordt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht gesteld via de algemene voorwaarden. Bij de RIM is deze verplichting opgenomen in de modelovereenkomst. Dit dient als bewijs voor de afwezigheid van een dienstbetrekking. Het RIM-bureau moet dit vooraf controleren (en vastleggen).

RIM-stempel

In toenemende mate ervaren RIM-leden dat voor mantelovereenkomsten bij de overheid ISO-certificering verplicht wordt gesteld. Ook een intensieve screening van kandidaten wordt steeds vaker gevraagd. Reden te meer om kwaliteit te formaliseren. Ook gezien de politieke starheid over flexibilisering van werk en noodzakelijke lobby is het belang daarvan groot. Bij aanvang als voorzitter twee jaar geleden gaf Simons aan dat zij een voorstander was om van het RIM-lidmaatschap een RIM-stempel te maken, om het onderscheidend vermogen van een RIM-bureau te laten zien. Een label waaraan de buitenwereld ziet dat het gaat om een kwalitatief hoogwaardig bureau. Om zo nog meer betekenis te geven aan wat de RIM-bureaus doen. Tijdens een recente ledenbijeenkomst hebben de RIM-leden een duidelijke keuze gemaakt om voor positionering en kwaliteit te gaan. Daarvoor onderzoekt de gelijknamige werkgroep de mogelijkheid van een kwaliteitskeurmerk, wat inhoudt dat de standaarden die de RIM-bureaus hanteren, zoals de gedragscode en modelovereenkomst, ook gebruikt (gaan) worden als onderling toetsinstrument.

Meer weten?

De RIM is een vereniging van bureaus die met een winstoogmerk (o.a.) op interim basis tijdelijke ondersteuning bieden voor hun klanten op senior en executive niveau. Bureaus die passen in dit profiel en 1-3 jaar aantoonbaar succesvol zijn in hun marktsegment zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Wilt u vrijblijvend kennismaken met een vertegenwoordiging van het RIM-bestuur? U kunt dit kenbaar maken aan ons secretariaat.

Onze leden