27-05-2021

Inhuur interim-management bij Rijksoverheid in 2020 met een kwart gegroeid (na een verdubbeling in 2019)

De kosten voor inhuur interim-management in 2020 namen met een kwart toe. En dat terwijl deze in 2019 al een verdubbeling lieten zien. De RIM herkent dit beeld en ziet een sterke behoefte aan transparantie in de regievoering van (rijks)overheid.

Alle ministeries gaven in 2020 € 1.994 miljoen uit aan extern personeel. Dat is € 280 miljoen meer dan in 2019. Het extern personeel, van interim-management, ICT tot uitzendkrachten wordt ingezet voor beleidsontwikkeling, beleidsondersteuning en uitvoerende functies. In totaal werd 12,2% van de totale kosten aan personeel uitgegeven aan externen. Daarmee is de ‘Roemer-norm’, een gewenst maximum van 10% externe inhuur, weer wat verder uit het zicht geraakt. In 2019 lag dat percentage op 10,2%. In 2016 op 10,7%. 

Een kwart meer interim-management 

De uitgave voor interim-managers nam toe van 42 miljoen naar 55 miljoen. Die groei past in een lijn dat de uitgaven voor externen verschuift van de categorie ‘uitvoering’ naar ‘beleid’. De groei van het aantal interim-managers bij de ministeries van Binnenlands Zaken en Justitie & Veiligheid springen in het oog.

Een verklaring voor de toename ligt voor de hand: de corona crisis. Bij diverse ministeries die nauw betrokken zijn bij het bestrijden van de coronacrisis of het economische steunpakket, nam de externe inhuur bovengemiddeld toe. Overigens is niet alle groei aan uitgaven aan externen toe te rekenen aan de corona crisis. De advieskosten omtrent automatisering nam wederom flink toe: € 140 miljoen meer dan in 2019.

Herkenning RIM

Een aantal leden van de Raad voor Interim Management (RIM) levert, al dan niet via een mantelovereenkomst, specialisten aan de rijksoverheid of andere onderdelen van de overheid. Zij herkennen het beeld van groei.

Michel de Kok van De Galan Groep: “Ook wij merken een sterke groei in de vraag naar onze diensten. We zien dat de taken en uitvoering door de overheid in de gehele publieke sector steeds meer aandacht krijgen van politiek en burger en niet alleen vanwege de Covid-crisis en de toeslagenaffaire. Een sterke behoefte aan transparantie in de regievoering en de uitvoering door de rijksoverheid vragen om snel wisselende deskundigheden, snelheid in executiekracht en flexibiliteit in inzet van de juiste mensen en vaardigheden. De inzet van externe ondersteuning neemt dan ook toe, zeker in relatie tot de uitdagingen op de arbeidsmarkt door vergrijzing en schaarste op steeds meer vakgebieden.”

Ook Marcel Barre, senior accountmanager bij BMC geeft aan bij te dragen aan het realiseren van effectieve, krachtige oplossingen en implementaties binnen de publieke sector. “De roep om een sterke en verbindende (rijks)overheid, die over meer uitvoeringskracht beschikt, wordt steeds luider. De overheid staat voor grote maatschappelijke opgaven en Covid-19 heeft een grote impact op de uitvoering ervan. Dit resulteert in een toenemende inzet van mensen en middelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.”

Voorzitter Désirée Simons, partner bij De Roo, concludeert dat, inherent aan de context van een pandemie, snelle veranderingen vragen om andere expertise en beleid. Maar ook dat logge organisaties zoals de overheid niet voldoende kunnen inspelen op de ontstane dynamiek en nieuwe realiteit, waardoor meer externe inhuur, zoals interim-management, ontstaat.