20-12-2016

Crisis maakt top-ZZP'er betere ondernemer

Onderzoek van Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit toont een opmerkelijke ontwikkeling: de top-zzp’er is ten opzicht van 4 jaar geleden een betere ondernemer geworden.

Zelfstandige managers en professionals beschikken weliswaar over voldoende vakmanschap om van meerwaarde te zijn voor opdrachtgevers, met hun ondernemerschapskwaliteiten was het 4 jaar geleden minder goed gesteld. Nu, in 2016, lijkt een inhaalslag te hebben plaatsgevonden. De zelfstandige professional is een betere ondernemer geworden.

Dit en meer blijkt uit de Interim Index 2016, een periodiek onderzoek van Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit naar de ontwikkelingen en veranderingen in de markt voor zelfstandige managementprofessionals. In het onderzoek zijn 457 interim managers getoetst op hun ondernemerschap. Zij zijn actief in posities op management- en directieniveau. De resultaten uit dit onderzoek zijn vergeleken met het Interim Index onderzoek dat in 2012 onder dezelfde doelgroep heeft plaatsgevonden.

Pionieren versus competenties
Bij de meting is een model gebruikt dat in 2012 samen met TNO en Nyenrode is ontwikkeld. Twee elementen worden onderscheiden: pionieren en competenties. Beide zijn bepalend voor het ondernemerschap. Pionieren houdt verband met iemands grondhouding, zijn of haar verwachtingen en mate van actiegerichtheid. Bij competenties gaat het onder meer om vakmanschap en zelfbeeld. “Na verloop van tijd -en al helemaal tijdens een crisisperiode- word je een betere ondernemer, zo blijkt. Zeker voor startende zzp’ers kan dit een steun in de rug zijn. Toch blijft een gedegen en goede voorbereiding essentieel. Gevaar is wel dat juist in een aantrekkende markt zoals we die nu zien, er minder aandacht is voor het ondernemerschap”, aldus Piet Hein de Sonnaville, Partner van Schaekel & Partners.

De zzp’er met focus overheid maakt grootste stap
De onderzoeksresultaten zijn ook geanalyseerd naar sector. De overheid valt op. Vier jaar geleden scoorden zij het laagst ten opzichte van de andere sectoren. Nu is de overheid koploper. “Interim managers (zzp’ers) die binnen de overheid actief zijn, hebben duidelijk een slag gemaakt. Het is niet eenvoudig om binnen de overheid een interim-opdracht te verkrijgen. De concurrentie is groot, aantal opdrachten gering en de eisen zijn heel specifiek. Als er ergens ondernemerschapskwaliteiten nodig zijn, is het daar. Het is goed te zien dat zelfstandigen daarin zijn gegroeid”, aldus Marleijn de Groot, Partner van Schaekel & Partners.
Geen behoefte aan vangnet overheid Ook dit onderzoek toont aan dat deze groep zelfstandigen zijn eigen zaakjes goed kan regelen. “Bemoeienis vanuit de overheid, bijvoorbeeld door verplicht aanbieden van pensioenvoorziening, dan wel arbeidsongeschiktheidsdekking, is voor deze specifieke groep geen thema. Zij hebben bewust voor het ondernemerschap gekozen met alle risico’s die eraan verbonden zijn”, aldus de onderzoekers.

De link naar het hele onderzoeksrapport vindt u op http://www.schaekel.nl/interim-index-2016-ondernemerschap.
En 12 december op BNR: http://www.schaekel.nl/interim-index-2016-ondernemerschap.