15-10-2019

Interim-management volgens de RIM: ons vak, een ambacht

Er zijn veel interim-managementbureaus actief in de markt. Er zijn er niet veel die het label van de Raad voor Interim Management (RIM) hanteren. Wat hen bindt en onderscheidt, is, naast kwaliteit van het selectieproces, het brede netwerk en bereidheid tot bureau overstijgende samenwerking.

De RIM is een netwerkorganisatie voor de interim-managementbureaus. De RIM, opgericht op 1 januari 1986, stelt zich ten doel de kwaliteit van interim-management te bevorderen en streeft naar verbetering van de eigen identiteit van het vak. Een veertiental bureaus is aangesloten bij de RIM. Jaarlijks organiseert de RIM een aantal ledenbijeenkomsten waarin langs actuele onderwerpen de complexiteit en ontwikkeling van het interim-managementvak wordt belicht. Drie gemeenschappelijke thema’s staan daarin centraal: governance, ontwikkelingen in de markt en ons vak, een ambacht.

Gezamenlijke kwaliteitsnormen

“Binnen het thema ons vak, een ambacht is het proces van een interim-managementopdracht, van begin tot eind, bij uitstek geschikt om te verdiepen op ieders werkwijze en gemeenschappelijke waarden vast te stellen“, aldus Jan-Willem van Stijn van Rijnconsult/Rieken en Oomen.

Hij vertelt dat er al veel stappen zijn doorgenomen. Van het eerste contact en kandidaatselectie tot het voorstelgesprek bij de opdrachtgever en contractering. Met de stelling ‘Snelheid is belangrijker dan een live intakegesprek’ is een interessante discussie gevoerd tussen de leden van de RIM. Want aanpakken en voorwaarden wisselen per bureau. Hoewel ieder bureau een live intake als ideaal beschouwt, is dit door (opgelegde) tijdsdruk niet altijd mogelijk. Een rode draad bij de RIM-bureaus is dat 75% van de opdrachten komt van bekende opdrachtgevers. De relatie is belangrijk. Evenals de kritische toets van het benodigde profiel van en opgave voor de gezochte interim-manager.

Maar wat maakt een bureau nu een RIM-bureau?  Het onderscheid blijkt onder andere uit het niveau van de opdrachten en de kwaliteit van het selectieproces. Een RIM-bureau kenmerkt zich door een breed, bij hen persoonlijk bekend netwerk waaruit zij put voor de selectie van de juiste kandidaat op de juiste opdracht. Overigens is de RIM zich ervan bewust dat het hanteren van een dergelijke database AVG-proof moet zijn. In het selectieproces van de kandidaat vindt altijd een zogenaamd dry run gesprek plaats: een voorbereidend inhoudelijk gesprek voordat de kandidaat naar de opdrachtgever gaat, bij voorkeur face to face. Of het RIM-bureau meegaat met de kandidaat naar het selectiegesprek bij de opdrachtgever is vaak afhankelijk van de voorkeur van de opdrachtgever.  Wanneer het RIM-bureau exclusief werkt, wordt het beschouwd als sparringpartner en is aanwezigheid bijna vanzelfsprekend. Bij interim-opdrachten in concurrentie is aanwezig zijn vaak geen optie.

Antwoord op meervoudige vraagstelling

Kwaliteit van het selectieproces kan onderscheidend zijn of verschillen van dat van andere bureaus, zoveel is waar. Maar waar de RIM-bureaus zich echt anders presenteren, is op complexe vraagstukken.  

“Wij zien een verandering in de markt”, zegt Anoesjka van Aanholt van Boer & Croon. “De vraagstelling verandert en is steeds vaker meervoudig. Kennis van een enkel vakgebied voldoet dan niet meer. Wij groeien daarin mee door te werken vanuit oplossingen, met projectteams en in samenwerking met andere partijen.  De kracht van het RIM-bureau is het brede netwerk en de bereidheid dit te delen. Soms zelfs tussen bureaus onderling. Niet voor niets zeggen wij: samen kom je verder.”

Dat laatste is een interessante optie voor de opdrachtgever die ondersteuning en begeleiding bij complexe verandervraagstukken zoekt. Met de inschakeling van een RIM-bureau is via de netwerkorganisatie ervaring en brede expertise gegarandeerd aanwezig. Het succes van de interim-managementopdracht neemt toe en daarmee de weg naar een tevreden opdrachtgever.

Hoe de opdrachtgever zelf aankijkt tegen de meerwaarde van een RIM-bureau en wat zijn wensen zijn, is uitgevraagd in een survey die verzonden is naar opdrachtgevers van RIM-bureaus. De resultaten worden tijdens de komende strategiedagen van de RIM op 7 en 8 november a.s. besproken. Met de uitkomsten daarvan kan de RIM haar meerwaarde in hoogwaardige dienstverlening in interim-management aanscherpen. Daarmee is de RIM een proces gestart dat opmaat is voor een reeks artikelen over het vakgebied.