26-09-2016

Open brief: Verzoek intrekken Wet DBA

Open brief aan de Staatssecretaris van Financiën de heer ir. E.D. Wiebes

Geachte heer Wiebes,

Met de invoering van de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft u veel onrust veroorzaakt bij zzp’ers en bij ondernemingen die zzp’ers inzetten op hun projecten.

Ik schrijf u deze brief met het dringende verzoek deze wet in te trekken.

Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De arbeidsmarkt staat hoog op het prioriteitenlijstje van de politieke partijen. Aannemelijk is dat binnen afzienbare tijd de arbeidsmarkt ingrijpend wordt hervormd. De huidige wetgeving sluit op geen enkele manier aan bij de nieuwe inzichten voor een duurzame arbeidsmarkt.
Geachte heer Wiebes, waarom dan nu al dat gedoe met de WDBA?

Klik hier om de volledige brief te lezen.