05-06-2023

Position paper: pluriformiteit aan arbeidscontracten maakt arbeidsmarkt wendbaar, sterk en dynamisch

Coalitie van brancheverenigingen stuurt kritische vragen en advies over zzp-beleid

Deze week debatteert de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de beleidsplannen rondom zzp. De RIM stuurt samen met andere brancheverenigingen een inhoudelijk advies en kritische vragen naar de fracties.

De Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) debatteert op woensdag 7 juni over het zzp-dossier en de voortgangsbrief ‘Werken met en als zelfstandige(n)’ van 16 december 2022. In deze brief presenteert minister Karien van Gennip (SZW) diverse plannen en voorstellen om de arbeidsmarkt te hervormen, de balans te herstellen en de regels rondom het werken met zelfstandigen toekomstbestendiger te maken. Wij komen als coalitie van brancheverenigingen met een reactie op deze plannen.

In onderstaand position paper zetten wij uiteen welke plannen wij ondersteunen en zetten wij kritische kanttekeningen bij enkele voorstellen, omdat wij vinden dat deze niet werkbaar zijn in de praktijk, onuitvoerbaar voor de Belastingdienst en zodoende niet voor de duidelijkheid zorgen waar men al jaren naar op zoek is. Wij ondersteunen het streven naar een gelijk speelveld. Wel komen wij met een inhoudelijke reactie op de verduidelijking van de beoordeling van arbeidsrelaties en de intensivering van handhaving op schijnzelfstandigheid.

Samengevat zijn onze vragen en adviezen:

  • Meer duidelijkheid over de onderlinge weging van de drie criteria voor beoordeling van arbeidsrelaties.
  • Advies: ondernemerscriteria eerst, alvorens te kijken naar ‘gezag’ en ‘inbedding in de organisatie’.
  • ‘Inbedding in de organisatie’: kijk naar de werkende en niet het werk.
  • Steun voor rechtsvermoeden van werknemerschap bij lagere uurtarieven.
  • Voorstander van verbetering van handhaving op schijnzelfstandigheid, mits wet- en regelgeving duidelijk is voor betrokken partijen.
  • Voorstander van sectorale benadering schijnzelfstandigheid.
  • Voorstander van voldoende keuzevrijheid voor werkenden om zelf hun arbeidsrelatie vorm te geven.

Natuurlijk bieden wij als brancheverenigingen opnieuw aan mee te denken over volgende stappen in het zzp-dossier en roepen we politiek en beleidsmakers op met ons in gesprek te blijven.

Download onderaan dit artikel de volledige position paper.

Désirée Simons, voorzitter RIM
Marco Bastian, directeur NBBU
Marc Nijhuis, voorzitter Bovib
Stef Witteveen, voorzitter Commissie Wetgeving en Voorlichting VvDN