16-06-2022

RIM-leden constateren nog weinig vernieuwing in tariefstellingsmodel

Tijdens een ledenbijeenkomst deelden de RIM-leden hun ervaringen rondom tarifering van bemiddeling in interim-management. Het model is nog overwegend traditioneel met hier en daar een voorzichtige nieuwe variant.  Dit geldt (nog) niet voor de overheidssector waarin gewerkt wordt met mantelovereenkomsten.

In het marktonderzoek interim-management 2021 door de Raad voor Interim Management bleek dat het verdienmodel van bemiddelaars in interim-management overwegend traditioneel is: uren maal tarief met een percentage voor het bureau. Het tarief is, ondanks het coronajaar, in stijgende lijn en komt op gemiddeld 128 euro per uur uit. Ook de bureaumarge is iets gestegen naar gemiddeld 20,4 procent.

Het rekenen met een eenmalige fee of succesfee is in opmars gaven respondenten aan. Een trend die in 2019 al gesignaleerd werd. Reden voor de RIM om tijdens een ledenvergadering de ervaringen rondom tarifering te delen. Dit artikel geeft een sfeerimpressie van deze verdieping die opgebouwd is vanuit drie vragen.

Tarief onder druk?

De schaarste op de arbeidsmarkt is genoegzaam bekend, bij zowel klant als kandidaat. Zeker deze laatste, zo ervaren de RIM-leden, is geneigd een hoger tarief te vragen. Als het niet lukt om dit door te voeren bij de opdrachtgever, staat de marge van het bureau automatisch onder druk. Onder het mom ‘samen bloeden’ helpt het volgens de bureaus om de discussie te voeren met de interim-manager en verwachtingen van tevoren te managen. Zowel naar interim-manager als naar klant, bijvoorbeeld door van tevoren een bandbreedte in het voorgestelde tarief af te spreken. Transparantie werkt, ook richting de klant, waarbij van onderhandeling overigens minder sprake is als de nood hoog is of budgetten voldoende beschikbaar zijn.

Ten slotte is de ervaring van RIM-leden die actief zijn in de publieke sector dat de WNT (Wet Normering Topinkomens) ervoor gezorgd heeft dat er minder excessen zijn qua tariefhoogte en afkoop van het tarief tijdens de wervingsfase plaatsvindt.

Ander businessmodel?

De trend uit het onderzoek in 2021 dat een succesfee in opmars is, wordt minder herkend door de RIM-leden. Wel dat de variant van een maandtarief in plaats van een uurtarief toeneemt. Of dat, zoals bij opdrachten volgens de WNT-norm, een eenmalige fee gerekend wordt. Dit betekent dat niet zozeer het businessmodel verandert, maar het tariefstellingsmodel.

Gezien de flexibilisering van de arbeidsmarkt ontstaat de trend dat zzp’ers in vaste dienst treden. Opdrachtgevers willen graag dat interim-managers langer blijven en bieden een vaste aanstelling aan. Dit geldt zeker na een jaar voor de interim-manager die onder de WNT valt. Hoe hiermee om te gaan geeft druk op zowel marge van het bureau als de inkoopkant van de klant. De meerwaarde van het bureau werkt dan naar beide kanten: voor de interim-manager in begeleiding van flex naar vast (of andersom) en voor de klant in snelheid van het bieden van een oplossing. De combinatie van eerst een interim-manager aanstellen en vervolgens een vaste wervingsprocedure opstarten bij hetzelfde bureau neemt toe. Voor deze interim-vast dienstverlening bieden RIM-bureaus vaak aangepaste tariefstelling. Een welkome oplossing die in tijden van schaarste zorgt voor continuïteit binnen de vragende organisatie.

Contractafspraken?

Behoudens mantelovereenkomsten (overheid), worden er weinig tot geen contractafspraken gemaakt ten aanzien van het tarief. Meerjarige afspraken dienen ruimte te houden voor (jaarlijkse) indexering in tariefstelling, mede ingegeven door arbeidsmarktontwikkeling en inflatie. Bij het hanteren van een bandbreedte is er duidelijkheid vooraf. Echter, meestal is sprake van maatwerk en is de relatie met de opdrachtgever bepalend voor de vraag in hoeverre bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden leidend zijn en/of sprake is van boeteclausules bij ‘overname’ van de kandidaat.

Food for thought

De eerste verkenning met een aantal RIM-leden geeft zeker geen eenduidige conclusie. Wel de constatering dat in overheid en zorg, mede onder invloed van mantelovereenkomsten, nog weinig verandering te bespeuren valt rondom het tariefstellingsmodel. Mogelijk is dat voor andere sectoren, zoals IT, techniek en industrie, anders. Het levert in ieder geval food for thought en is gezien de branchediversiteit van de leden van de RIM interessant genoeg om te blijven volgen.

Jaarlijks organiseert de RIM een aantal ledenbijeenkomsten waarbij aan de hand van actuele onderwerpen de complexiteit en ontwikkeling van het interim-management vak centraal staan. De netwerkorganisatie voor de interim-managementbureaus bevordert op deze manier de kwaliteit van interim-management en streeft naar verbetering van de eigen identiteit van het vak. Drie gemeenschappelijke thema’s staan daarin centraal: governance, innovaties & ontwikkelingen in de markt en positionering & kwaliteit.