19-10-2022

RIM modelovereenkomst verlengd

De modelovereenkomst voor bemiddeling in interim-management is verlengd. Enkele onderdelen zijn geactualiseerd en geven opdrachtgever en interim-manager zekerheid voor uitsluiting van het werken volgens een dienstbetrekking, meldt RIM-lid Geert-Jan Poorthuis.

Er is vanaf nu een nieuwe versie van de modelovereenkomst van de Raad voor Interim Management, netwerkorganisatie voor gespecialiseerde bemiddelaars in interim-management. Over deze nieuwe modelovereenkomst heeft de RIM lang overleg gehad met de Belastingdienst, vertelt Geert-Jan Poorthuis

Aandachtspunten voor het RIM bureau

De interim-manager moet gedurende de hele opdracht blijven werken via hetzelfde RIM bureau. Een opdrachtgever mag er dus niet ineens een broker tussen plaatsen.

Zeker bij langere opdrachten is het gewenst dat een interim-manager er nog een andere opdracht (hoe klein ook) naast heeft. Het stimuleren en helpen van interim-managers om meerdere opdrachtgevers te vinden, voorkomt diens economische afhankelijkheid bij langdurige opdrachten bij eenzelfde opdrachtgever.

Een interim-manager moet altijd een geldige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben, dit dient als bewijs voor de afwezigheid van een dienstbetrekking. Het RIM-bureau moet dit vooraf controleren (en vastleggen).

Inwerkingtreding

De nieuwe modelovereenkomst is op 23 augustus 2022 inwerking getreden en is vijf jaar geldig, tot 23 augustus 2027. Overeenkomsten die zijn gesloten voor 23 augustus 2022 op basis van het oude model, kunnen ongewijzigd doorlopen tot aan de oorspronkelijke einddatum van de overeenkomst. Bij nieuwe overeenkomsten vanaf 23 augustus 2022 moet het nieuwe contract  gebruikt worden.


Modelovereenkomsten

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de zzp’er (de opdrachtnemer) samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. Zij moeten dus samen bepalen hoe zij hun arbeidsrelatie invullen: als dienstbetrekking (loondienst) of niet als dienstbetrekking. In dat laatste geval kunnen zij een modelovereenkomst gebruiken. De modelovereenkomst van de RIM is bedoeld voor situaties van tussenkomst en is beschikbaar voor alle RIM-leden. Deze recent verlengde overeenkomst geeft zekerheid aan opdrachtgevers en interim-managers. De modelovereenkomsten zijn feitelijk nog steeds een tijdelijk instrument, het kabinet wil aan de slag met nieuwe regelgeving voor zzp’ers.