26-02-2024

RIM over nieuw toelatingsstelsel uitzendbureaus en andere inleners: te grote reikwijdte en onnodige extra regeldruk

Recent is het wetsvoorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten gelanceerd. De RIM is kritisch op de inhoud hiervan en heeft als belanghebbenden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de internetconsultatie op het ontwerpbesluit te reageren.

Wij hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Dit is een toelatingsstelsel voor alle ondernemers of rechtspersonen die in of naar Nederland arbeidskrachten uitlenen onder leiding en toezicht van een derde partij. Opdrachtgevers mogen straks geen arbeidskrachten meer inlenen van ondernemers die niet toegelaten zijn tot het stelsel.

Directe aanleiding: arbeidsmigranten

Het toelatingsstelsel moet ervoor zorgen dat arbeidsmigranten beter worden beschermd en dat hun positie op de arbeidsmarkt wordt versterkt. Toelatingseisen, periodieke controles en extra handhaving dienen malafide uitzendondernemingen van de arbeidsmarkt te weren. Wij staan hier volledig achter. Echter, er dient wel onderscheid gemaakt te worden over welk segment in de arbeidsmarkt we het hier hebben. De WTTA maakt hier geen onderscheid in en de RIM pleit voor onderscheid tussen de problemen aan de onderkant en vraagstukken aan de bovenkant.

Echter: toelating alle arbeidskrachten

Kort gezegd: de reikwijdte van de WTTA is veel groter dan het probleem rechtvaardigt. Bemiddelingsbureaus zoals de RIM-bureaus, hebben niets te maken met arbeidsmigranten. Wel met zzp’ers, maar die vallen niet onder deze toetsing. Dat is verwarrend voor de organisaties voor wie wij arbeidskrachten bemiddelen en wij voorzien een onnodige extra regeldruk.

Onze visie

Een consequente en daadkrachtige handhaving van de reeds bestaande regels lijkt ons – zoals ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) hierover adviseerde aan de Minister – veel effectiever en ook nog eens minder belastend.

De RIM heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de internetconsultatie op het ontwerpbesluit te reageren. Zie hier de door de RIM ingediende zienswijze. We houden het proces van wetsbehandeling in het vizier en zullen waar nodig Kamerleden van relevante informatie voorzien, zodat deze zich een mening kunnen vormen over de impact van dit wetsvoorstel.