17-10-2016

RIM strategiedagen 2016

Op 6 oktober 2016 verzamelden alle RIM leden zich in Maastricht voor de jaarlijkse RIM Strategiedagen. Na een actief, gezellig en smaakvol donderdagavondprogramma werd vrijdagochtend de dag ingeleid met een korte terugblik op de afgelopen jaren met ruimte voor opmerkingen/vragen op basis van de actualiteit. Hierna zijn de deelnemers in groepen uiteen gegaan om te werken aan het thema van deze Strategiedagen: Veranderen, Versterken en Ontwikkelen. Drie korte interactieve sessies in de daarop volgende workshop vormden de aanleiding om zelf aan de slag te gaan met als doel om te ontdekken waar wel/niet  onze gezamenlijkheid ligt op het gebied van (nieuwe) businessmodellen. Met maar een doel: zodat we ook in 2017 binnen de RIM meerwaarde creëren voor onze leden en onze klanten.

Na een korte stadswandeling en een lunch volgde de plenaire werksessie met als thema: Welke onderwerpen willen we als RIM het komende jaar oppakken en uitwerken? Deze sessie heeft geresulteerd in drie werkgroepen:

1. Casuïstiek
2. Permanente Educatie
3. Hoe vindt de klant ons?

De werkgroepen komen een aantal keer per jaar bij elkaar, voor of tijdens de reguliere ledenvergaderingen. Tijdens de ledenvergaderingen zullen, aan de hand van de drie thema’s, diverse gastsprekers uitgenodigd worden. Alle leden van de RIM participeren in een werkgroep.

Concluderend: Het was een prettige, leerzame, smaakvolle, inspirerende en succesvolle Strategiesessie! Voor 2017 staan de Strategiedagen gepland op 5 en 6 oktober.