11-02-2020

ScoliX treedt toe tot netwerkorganisatie RIM

ScoliX, niche speler op de onderwijsmarkt, wordt lid van de Raad voor Interim Management. Kwaliteitsborging en collegiale intervisie zijn redenen voor oprichter Marcel L. Bos om tot dit netwerk toe te treden.

ScoliX, een bemiddelingsbureau voor de onderwijsmarkt, ontstond in 2009. De naam is ontleend aan de woorden scola, dat school betekent en eXcellent, dat de dienstverlening in search, consult en interim-management typeert. ScoliX werkt met een klein hecht team waarbij veel geïnvesteerd wordt in deskundigheidsbevordering, zegt oprichter Marcel L. Bos.

“Onze missie is Voor goed geleid onderwijs. Immers, leidinggevenden maken het verschil”, licht Bos toe, die zelf afkomstig is uit het onderwijs. “We zijn uit de pioniersfase en uitgegroeid tot een professioneel bureau van betekenis. We zijn steeds op zoek naar mensen die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het onderwijs.”

Het ScoliX-team wordt zelf graag scherp gehouden, dat is ook de reden om lid te worden van een netwerkorganisatie. “Ik vind dat je ergens iets aan kwaliteitsborging moet doen, ook al om de cowboys in het vak te filteren. We hebben een Raad van Inspiratie waarmee we klankborden. Ik verwacht dat sparren met collega’s binnen de RIM daar iets aan toevoegt en ons inspireert om dienstverlenend aan het onderwijs te zijn en blijven,” aldus Bos. Dat hij niet alleen komt halen maar ook brengen bewijst hij door zijn netwerk, expertise en ervaring met politieke lobby in te brengen in de werkgroep Governance van de RIM.

ScoliX, een waardevolle toevoeging aan het netwerk van de RIM!