06-10-2020

Videoscreening: een modern instrument in de traditionele selectie van de interim-manager

Tijdens een ledenbijeenkomst lieten de RIM-bureaus zich bijpraten over het gebruik van technologie in het werving- en selectieproces van de interim-manager, zoals videoscreening. Een online toepassing die past in het huidige coronatijdperk.

Technologie

Hoewel ieder RIM-bureau een live intake met een kandidaat als ideaal beschouwt, is dit door (opgelegde) tijdsdruk niet altijd mogelijk. Ook de actuele tijdgeest als gevolg van corona, met een toenemend aantal vormen van  online contact, was voor de leden reden zich bij te laten praten over het gebruik van technologie bij het  werving- en selectieproces. Van meerdere toepassingen die bekeken zijn, is Rogier Happel van Cammio Video Recruitment Experts uitgenodigd een demonstratie van de tool te geven. Videoscreening wordt veelal aan de voorkant van het selectieproces ingezet. Het automated video interview is het meest gebruikte instrument om het eerste gesprek met een kandidaat te ondersteunen of te vervangen.

Automated video interview

Bij een automated video interview kan de kandidaat een opdracht op elke plek en op elk moment uitvoeren. De methodiek is even simpel als snel: de kandidaat beantwoordt een aantal vragen die nadien geanalyseerd worden op tevoren bepaalde aspecten. Het bureau maakt een template aan waarin vragen gekoppeld worden aan competenties en zaken als het aantal toegestane opnames en responstijd worden vastgelegd.  Antwoorden kunnen ook uitgeschreven en geanalyseerd worden op linguïstisch niveau. Dit is een extra laagje techniek en aanvullend te gebruiken. Met de methodiek is snel inzicht in persoonlijkheid, competenties, ervaring, vaardigheden, motivatie en cultuur te verkrijgen.

Waarom een bureau videoscreening zou willen gebruiken is, naast tijdsdruk, om de persoonlijkheid van de kandidaat beter te kunnen beoordelen en de mens achter het cv te ontmoeten. Ook is het een eenvoudige manier om een veelvoud aan kandidaten te beoordelen.

Voor- en nadelen

Uniformiteit, tijdbesparing, een accurate verwerking en de mogelijkheid om de video terug te kunnen kijken voor bijvoorbeeld een second opinion van een collega zijn voordelen die een (eenmalig) gesprek niet bieden. Niet iedereen daarentegen is goed voor de camera en de beperkte responstijd voor de kandidaat in combinatie met de momentopname kunnen nadelig zijn. Het feit dat de kandidaat zelf geen vragen kan stellen, neemt de menselijke factor weg.

Toepassing in de markt

Hoewel videoscreening het stadium van kinderschoenen allang voorbij is, wordt het nog weinig ingezet in de markt. HR afdelingen zijn huiverig in innovatie en investering. Bij interim-managementbureaus wordt vaak geworven uit een pool van bekende interim-managers. Het bureau heeft  niet alleen een cv van een kandidaat, maar ook kennis van diens prestaties en de omstandigheden waaronder die prestaties zijn behaald. Een tool als videoscreening zal dan eerder ingezet kunnen worden als pré-selectieinstrument, vooral voor nieuwe mensen in het netwerk.

Jaarlijks organiseert de RIM een aantal ledenbijeenkomsten waarin langs actuele onderwerpen de complexiteit en ontwikkeling van het interim-managementvak wordt belicht. Dit past in het gedachtegoed van de RIM om, als netwerkorganisatie voor de interim-managementbureaus, de kwaliteit van interim-management te bevorderen en te streven naar verbetering van de eigen identiteit van het vak. Drie gemeenschappelijke thema’s staan daarin centraal: governance, ontwikkelingen in de markt en ons vak, een ambacht.