21-03-2024

Waarom lidmaatschap van een netwerk-organisatie goed is voor je interim-managementbureau

Als je interim-management echt als een vak ziet en het serieus neemt, past een lidmaatschap van een netwerkorganisatie hierin. Dat menen de 16 aangesloten bureaus bij de Raad voor Interim Management. Met elkaar het gesprek voeren over kwaliteit, ontwikkelingen en innovatie is niet alleen nuttig, maar ook plezierig. Gezamenlijke standaards ontwikkelen en gezamenlijk optreden, bijvoorbeeld richting de politiek, maakt hen sterk.

Er is een groot speelveld van zakelijke dienstverlening. Interim-managementbureaus werken in een competitieve markt en zijn daarom steeds op zoek naar aanscherping en vergroting van synergie van hun dienstverleningsmodel. Dat het mogelijk is om samen op te trekken, over de grenzen van hun identieke dienstverlening heen en zelfs als bureaus in eenzelfde sector actief zijn, bewijst de Raad voor Interim Management (RIM).

Interim-management is een vak

Goed interim-management voegt waarde toe bij verbeteringen en verandering van een organisatie of delen daarvan. Het succes van een interim-manager hangt niet alleen af van kennis en ervaring, maar ook van zijn of haar persoonlijkheid. Kennis, ervaring en karakter samen bepalen of iemand echt een blijvende verandering teweeg kan brengen. Voor de individuele interim-manager kan het daarom lastig zijn zichzelf te ‘verkopen’, zeker als een opdracht in een ander vakgebied of sector plaatsvindt dan waarin hij of zij zich tot dusver heeft bewogen. Een bemiddelingsbureau dat én de kandidaat kent én een vertrouwensband met de opdrachtgever heeft, kan een lans breken. Buiten de lijntjes kleuren en een atypische kandidaat aanbieden vergroot de kans op een succesvolle match. Het voordeel voor de interim-manager om met een bemiddelingsbureau samen te werken, is duidelijk.

Interim-managementbureaus zien op hun beurt voordelen voor zichzelf door lid te zijn van een netwerkorganisatie als de RIM. De 16 aangesloten bureaus bij de RIM staan voor het borgen en verder vergroten van de kwaliteit van hoogwaardige dienstverlening. Dat doen zij door kennisuitwisseling en proactief in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Zo dragen zij bij aan de ontwikkeling van het vakgebied. Want, zo menen zij, interim-management is een vak. Lidmaatschap van de RIM betekent voor hen dat zij samen een partij vormen die ertoe doet en het vak interim-management een gezicht naar de markt, de maatschappij en de politiek geeft.

Sterke benefits

De top drie van voordelen van het lidmaatschap zijn volgens de leden:

  1. Laagdrempelig elkaar opzoeken bij concrete vragen, spiegelen en realiseren van standaarden. Bijvoorbeeld de gedragscode en de door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst die door alle leden gehanteerd wordt. Leden komen elkaar tegen in de markt als concurrent, maar dragen een gezamenlijke waarde en kwaliteit uit.
  2. Ervaringsuitwisseling in het ‘rondje markt’ van de leden, waarin ervaringen en stand van zaken met elkaar wordt gedeeld. Trends worden zichtbaar die een individueel bureau niet altijd signaleert of die juist bevestigend of ondersteunend zijn voor de eigen organisatie.
  3. Het uitoefenen van invloed op de politieke besluitvorming met betrekking tot wet- en regelgeving gericht op interim gerelateerde onderwerpen.

Meer weten?

De RIM is een vereniging van bureaus die met een winstoogmerk (o.a.) op interim basis tijdelijke ondersteuning bieden voor hun klanten op senior en executive niveau. Bureaus die passen in dit profiel en 1-3 jaar aantoonbaar succesvol zijn in hun marktsegment zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Wil je vrijblijvend kennismaken met een vertegenwoordiging van het RIM-bestuur? Je kunt dit kenbaar maken aan ons secretariaat.

Onze leden