07-01-2021

Désirée Simons, nieuwe voorzitter RIM: ‘Datagericht werken, technologie en de flexibilisering van arbeid zijn belangrijk voor ons de komende jaren’

Désirée Simons van bureau De Roo is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van de RIM, de Raad voor Interim Managementbureaus. Samen met scheidend voorzitter Sietse Bergstra (InterExcellent) kijkt ze terug en vooruit. “Met het stevig fundament dat de afgelopen jaren gelegd is, kunnen we doorpakken op ontwikkelingen die de toekomst domineren zoals data, technologie en het eigen businessmodel.”

De RIM-bureaus ondersteunen opdrachtgevers en interim-managers bij het oplossen van complexe organisatievraagstukken. Hiervoor werken zij samen om kennis te delen, het vak te ontwikkelen en is de RIM betrokken bij politieke besluitvorming.

Impactvolle netwerkorganisatie

“Bij aanvang van mijn voorzitterschap, was de vraag of wij een grote brancheorganisatie wilden worden of puur een vereniging voor de leden wilden blijven”, vertelt scheidend voorzitter Sietse Bergstra. “We kozen toen bewust voor een tussenvorm: een netwerkorganisatie die kwaliteit van het vak bevordert in het belang van opdrachtgevers, interim-managers  en de politiek. We werken samen in drie thematische werkgroepen: Innovatie & Marktontwikkeling, Ons Vak en Governance. We wisselen kennis uit over trends en ontwikkelingen, die leden kunnen gebruiken in hun eigen dienstverlening. Zo zijn we gegroeid van een ‘gezellige vereniging’ tot een impactvolle netwerkorganisatie.”

Simons beaamt dit: “De ontmoeting in kleine werkgroepen levert meer kennisuitwisseling en diepgang op het thema. Er ontstaat ruimte om elkaar te leren kennen waardoor open gecommuniceerd wordt. De kracht van de RIM is dat we niet alleen beleefd beelden uitwisselen maar ook toegeven waar het lastig is in de markt.” Voorbeelden van effectieve samenwerking  zijn de gedragscode voor bureaus, de modelovereenkomst en het feit dat de RIM gesprekspartner is in de politieke discussie over de zzp’er. “Met de transformatie naar een impactvolle netwerkorganisatie wilden wij zichtbaarder zijn”, vertelt Bergstra. “Dat begon bij het updaten van de website. Sinds anderhalf jaar creëren we waardevolle content over het vakgebied.” En dat loont, vult Simons aan. De RIM is nu zichtbaarder in de markt, bij de politiek en er kwamen meer nieuwe leden bij.

Data en technologie

Waar zal de RIM zich in 2021 vooral op richten? Simons ziet een duidelijke trend bij opdrachtgevers naar datagericht werken. “Daarin speelt technologie een rol. Ik zie het in het onderwijs, waar operational excellence de uitdaging is. Procedures en processen moeten eenvoudiger waardoor systemen beter op elkaar afgestemd worden en data voor sturing leveren. Voor de RIM betekent dit dat we de werkgroepen mogelijk andere thema’s geven om zich in te verdiepen. Ook zijn deze trends van invloed op de selectie van kandidaten.”

Eerst interim, dan vast

Veel RIM-bureaus combineren hun interim-management-dienstverlening met executive search. Het onderscheid tussen interim-management en search vervaagt, zeggen Simons en Bergstra.  De eisen die bij executive search gesteld worden aan het profiel, bevatten steeds meer interim-management karakteristieken. Zeker bij complexe vraagstukken leidt dit vaker tot de conclusie dat de zoektocht naar een vaste manager wordt uitgesteld en eerst een interim-manager wordt ingezet. “De combinatie van dienstverlening betekent mogelijk iets voor de vergoedingsvorm en het businessmodel van het bureau. En dat leidt wellicht weer tot het bijstellen van de RIM-gedragscode,” aldus Simons. Bergstra en Simons zien dat opdrachtgevers vaker op zoek gaan naar flexibele arbeid voor specialistische functies. “Nu wordt de flexibele schil gezien als een noodzakelijk kwaad in plaats van de nieuwe werkelijkheid,” constateert Bergstra. “Terwijl het effect van projectmatig werken is dat het vast dienstverband vaak korter wordt en interim-management opdrachten langer. In de IT bijvoorbeeld heeft een organisatie soms zulke specifieke kwaliteiten nodig, dat zij deze bewust niet combineren met taken als dagelijkse leiding. Zo’n superspecialist komt niet op de payroll, want niemand heeft zo iemand fulltime nodig. Maar steeds vaker is diens inzet en relatie met de opdrachtgever wel langdurig. Hij maakt een meer structurele impact per uur.”

Flexibele inzet

Simons: “Jongeren hebben deze mindset van flexibele inzet al. Zij hebben een ander arbeidsethos en hechten aan vrije tijd en zelfontwikkeling. De jonge interim-manager onderkent dat hij vaker een andere context nodig heeft om zich te ontwikkelen en wisselt makkelijker. Dat staat haaks op organisaties die pools van managers opleiden om intern te kunnen rouleren. Zij vergeten daarbij dat mensen in dezelfde context blijven en de slagkracht missen voor grote veranderopdrachten.”

Simons ziet steeds meer wicked problems in organisaties: meervoudige problematiek waarvoor het noodzakelijk is externe denk- en uitvoeringskracht in te zetten, wat de kracht van interim-management is. Door de verandersnelheid in organisaties is de impact die interim-managers leveren groot. Dat staat los van de contractvorm, zegt ze. “Dat is ook mijn bezwaar tegen toekomstige criteria waarop bepaald wordt of iemand zzp’er is, zoals de tijdsduur van een opdracht. Een interim-manager krijgt complexe veranderingen vaak niet in een jaar voor elkaar, die termijn is een irrelevant criterium. Daar zal de RIM voor blijven pleiten.”

Doorpakken

Wat kan de buitenwereld verwachten onder het nieuwe voorzitterschap? “Intern blijven we verdiepen op de trends en ontwikkelingen,” zegt Simons. “Verder ben ik voorstander om van het RIM-lidmaatschap een RIM-stempel te maken, om de onderscheidenheid van een RIM-bureau te laten zien. Een label waaraan de buitenwereld ziet dat het gaat om een kwalitatief hoogwaardig bureau. Zo geven we nog meer betekenis aan wat we doen.”  “De afgelopen jaren is een stevig fundament gelegd van kwaliteit, diepgang en openheid,” zegt Simons. “Nieuwe leden geven nieuwe impulsen. Nu gaan we doorpakken op ontwikkelingen die de toekomst domineren zoals data, technologie en het eigen businessmodel. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren om snelheid en meters te maken. Ik wil het verschil maken met de RIM-bureaus.”