scrollen

Over RIM & professioneel
Interim Management

De RIM is een netwerk organisatie die – via haar leden – verder waarde wil toevoegen aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in het algemeen, en interim management in het bijzonder.

Als een opdrachtgever (klant) werkt met een RIM bureau, kiest hij voor kwaliteit. Datzelfde geldt voor degenen die de opdrachten uitvoeren (interim managers). RIM bureaus zijn goed in het selecteren van de juiste mensen en voldoen aan de voorwaarden die wij stellen om onze kwaliteit te waarborgen. Mede daartoe is een actieve uitwisseling van kennis & ervaring tussen de leden een belangrijk onderdeel tijdens onze periodieke bijeenkomsten.

De RIM volgt relevante ontwikkelingen en verkondigt (pro-)actief (re)acties, meningen, verbeteringen omtrent interim management via haar website en/of op andere toepasselijke wijzen. Om de kwaliteit van het segment van interim management waarop wij onze nadruk leggen, voortdurend en verder te verbeteren. Want de RIM verbindt professionals en draagt bij aan uw succes.

Nieuws